ขั้นตอนการทำงานและบริการ

ขั้นตอนการทำงานและบริการ:

**กรณีเป็นชิ้นงาน (เฟอร์นิเจอร์สั่งทำ):

1. ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 30 วันนับจากวันที่ยืนยันการสั่งซื้อ (ยกเว้นมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น เป็นบางกรณี)

2. ชำระมัดจำ 50% เมื่อยืนยันการสั่งซื้อ ที่เหลือชำระหน้างาน ณ วันจัดส่ง (กรณีต่างจังหวัด รบกวนชำระก่อนวันนัดจัดส่งอย่างน้อย 2 วันทำการ)

3. สินค้าเป็นสินค้าสั่งทำ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

**กรณีงานครัว และงานบิวอินที่ต้องดูหน้างาน:

 

1. ดูพื้นที่หน้างานจริง เพื่อทราบขนาดพื้นที่และความต้องการในการใช้งานของลูกค้า ในกรณีถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งแบบบ้านมาให้เราประมาณการค่าใช้จ่ายให้ได้ ราคาที่ได้จะใกล้เคียงราคาจริง

2. เสนอแบบ (สเก็ต) พร้อมประเมินราคางานให้ลูกค้าทราบงบประมาณในการทำงาน

 

3. เมื่อทราบความต้องการของลูกค้าทั้งหมด ทางเราจะเริ่มทำแบบจริงและส่งรายละเอียดและราคางานให้ลูกค้าเพื่อยืนยันกันอีกครั้ง (ราคาที่เสนอครั้งแรกอาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย หากขนาดของงานจริงมีการปรับเปลี่ยน) ในขั้นตอนนี้หากลูกค้ายืนยันแบบครัวเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระมัดจำ งวดแรก 30% กรุณาส่งสลิปโอนเงินมาที่ fantasiathailand@gmail.com

 

4. ทางเราจะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งของปลั๊กไฟ ท่อน้ำ และระยะการปูกระเบื้องผนัง เพื่อให้หน้างานลูกค้าได้มีการเตรียมพร้อมก่อนที่ทางเราเข้าประกอบชุดครัว

 

5. ระยะเวลาในการผลิต 30 วันนับจากวันที่ยืนยันการสั่งซื้อและชำระมัดจำงวดแรก (และประกอบหน้างาน 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดครัวและปัญหาหน้างาน)

 

ตลอดการออกแบบและทำจริงจะมี Designer ของเราคอยดูแลและให้คำปรึกษา ลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาในทุก เรื่องที่เกี่ยวกับการทำครัว เช่น จะเลือกกระเบื้องผนังครัวสีอะไร ผนังห้องเหลืองควรใช้ชุดครัวสีอะไร เป็นต้น...... ห้องครัวฝรั่งในบ้านของคุณ FK

Visitors: 94,834