ขั้นตอนการทำงานและบริการ

FANTASIA KITCHEN / ห้องครัวฝรั่งในเมืองไทย

ขั้นตอนการทำงานและบริการ

1. ดูพื้นที่หน้างานจริง เพื่อทราบขนาดพื้นที่และความต้องการในการใช้งานของลูกค้า กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งแบบบ้านมาให้เราประมาณการค่าใช้จ่ายให้ได้ ราคาที่ได้จะใกล้เคียงราคาจริง

2. เสนอแบบ (เสก็ต) พร้อมประเมิณราคางานให้ลูกค้าทราบ

3. เมื่อทราบความต้องการของลูกค้าทั้งหมด ทางเราจะเริ่มทำแบบจริงและส่งรายละเอียดและราคางานให้ลูกค้าเพื่อยืนยันกันอีกครั้ง (ราคาที่เสนอครั้งแรกอาจมีการปรับเปลี่ยน เล็กน้อย หากขนาดของงานจริงมีการปรับเปลี่ยน) “ ในขั้นตอนนี้หากลูกค้ายืนยันแบบครัวเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระมัดจำ งวดแรก 30% กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินมาที่ 02-399-2600 หรือ Email มาที่ fantasiathailand@gmail.com

4. ทางเราจะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งของปลั๊กไฟ ท่อน้ำ และระยะการปูกระเบื้องผนัง เพื่อให้หน้างานลูกค้าได้มีการเตีรยมพร้อมก่อนที่ทางเราเข้าประกอบชุดครัว

5. ระยะเวลาในการผลิต 30 วันนับจากวันที่ยืนยันการสั่งซื้อและชำระมัดจำงวดแรก (และประกอบหน้างาน 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดครัวและปัญหาหน้างาน)

“ตลอดการออกแบบและทำจริงจะมี Designer ของเราคอยดูแลและให้คำปรึกษา ลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาในทุก เรื่องที่เกี่ยวกับการทำครัว เช่น จะเลือกกระเบื้องผนังครัวสีอะไร ผนังห้องเหลืองควรใช้ชุดครัวสีอะไร เป็นต้น...... “ห้องครัวฝรั่งในบ้านของคุณ” FK

Visitors: 34,049